"uniform response" — Słownik kolokacji angielskich

uniform response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jednakowa odpowiedź
  1. uniform przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Common sense suggests that where a horse only has one wolf tooth it is less likely to have a uniform response to the bit on both reins.

powered by  eTutor logo