BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"uniform" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

uniform przymiotnik

uniform + rzeczownik
Kolokacji: 113
uniform number • uniform standard • uniform color • uniform jacket • uniform shirt • uniform distribution • uniform system • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. uniform number = jednakowa liczba uniform number
2. uniform standard = jednolita norma uniform standard
4. uniform jacket = marynarka od uniformu uniform jacket
5. uniform shirt = koszula od uniformu uniform shirt
6. uniform distribution = rozkład jednostajny dyskretny uniform distribution
7. uniform system = jednakowy system uniform system
8. uniform policy = jednolita polityka uniform policy
9. uniform rate = stawka jednolita uniform rate
10. uniform size = jednakowa wielkość uniform size
przysłówek + uniform
Kolokacji: 10
fairly uniform • relatively uniform • remarkably uniform • highly uniform • perfectly uniform • ...
uniform + przyimek
Kolokacji: 4
uniform in • uniform across • uniform throughout • uniform with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.