"unified design" — Słownik kolokacji angielskich

unified design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjednoczony projekt
  1. unified przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The unified design of the trackpad felt unusual, though its click was responsive and deep enough.

    Podobne kolokacje: