"unfocused eye" — Słownik kolokacji angielskich

unfocused eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): unfocused oko
  1. unfocused przymiotnik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was lying on his back, watching me with unfocused eyes.

    Podobne kolokacje: