ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"unfilled post" — Słownik kolokacji angielskich

unfilled post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieobsadzona poczta
  1. unfilled przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This list of vacant ambassadorships is the first of a series of occasional tallies of unfilled posts throughout the Administration, including Cabinet departments and the judiciary.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo