"under rocks" — Słownik kolokacji angielskich

under rocks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na mocy rock
  1. under przyimek + rock rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But they must have been living under a rock these past 15 or so years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo