"with rocks" — Słownik kolokacji angielskich

with rocks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kamieniami
  1. with przyimek + rock rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I could have hit you in the head with a rock just now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo