"uncrowded beach" — Słownik kolokacji angielskich

uncrowded beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezatłoczona plaża
  1. uncrowded przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The result is a surprisingly uncrowded beach, even at the height of summer.

    Podobne kolokacje: