TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uncover information" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykryj informacje
  1. uncover czasownik + information rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    From time to time, scientists have uncovered information that has changed the world.