"unconventional way" — Słownik kolokacji angielskich

unconventional way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niekonwencjonalna droga
  1. unconventional przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has come up with surprisingly unconventional ways of conducting his studies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo