Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"two-plus season" — Słownik kolokacji angielskich

two-plus season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dwa-plus pora roku
  1. two-plus przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has 47 victories in the last two-plus seasons.

    Podobne kolokacje:

podobne do "two-plus season" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "two-plus season" po angielsku

rzeczownik