"turtle beach" — Słownik kolokacji angielskich

turtle beach kolokacja
Popularniejsza odmiana: Turtle Beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żółw plaża
  1. turtle rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Turtle Beach opted out of the network audio market in 2004.

    Podobne kolokacje: