"Turtle Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Turtle Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Żółw Plaża
  1. turtle rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Turtle Beach opted out of the network audio market in 2004.

    Podobne kolokacje: