"turtle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

turtle rzeczownik

rzeczownik + turtle
Kolokacji: 15
sea turtle • Ninja Turtle • box turtle • pond turtle • pet turtle • ...
turtle + rzeczownik
Kolokacji: 26
Turtle Bay • turtle shell • turtle soup • Turtle Creek • Turtle Island • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. Turtle Bay = Żółw Zatoka Turtle Bay
2. turtle shell = plastron żółwi (brzuszna część pancerza żółwi) turtle shell
turtle + czasownik
Kolokacji: 7
turtle lays • turtle comes • turtle swims • turtle lives • turtle makes • ...
czasownik + turtle
Kolokacji: 8
snap turtles • include turtles • see turtles • turn turtle • catch turtles • ...
przymiotnik + turtle
Kolokacji: 22
Teenage Ninja Turtle • green turtle • giant turtle • marine turtle • large turtle • ...
przyimek + turtle
Kolokacji: 9
of turtles • for turtles • with turtles • to turtles • on turtles • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.