"turn in time" — Słownik kolokacji angielskich

turn in time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obróć się na czas
  1. turn czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He turned just in time to see the figure looming above him.

    Podobne kolokacje: