"tube system" — Słownik kolokacji angielskich

tube system kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): system metra
  1. tube rzeczownik + system rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And there are still nearly three million journeys a day taken on your tube system.

    Podobne kolokacje: