"tube made" — Słownik kolokacji angielskich

tube made kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura zrobiła
  1. make czasownik + tube rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Surely it needs far more genes than the worm, a microscopic little tube made of exactly 959 cells.

    Podobne kolokacje: