"tube is used" — Słownik kolokacji angielskich

tube is used kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura jest używana
  1. use czasownik + tube rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A single closed tube in a relatively simple machine can be used to carry out the entire process.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo