"try sending" — Słownik kolokacji angielskich

try sending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbuj wysyłać
  1. try czasownik + send czasownik
    Luźna kolokacja

    His parents tried sending him to military school, but he ran away.

    Podobne kolokacje: