PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"truly focus" — Słownik kolokacji angielskich

truly focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naprawdę nacisk
  1. focus czasownik + truly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    This year, we can truly just focus on soccer.