"troubling time" — Słownik kolokacji angielskich

troubling time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeszkadzając czasowi
  1. troubling przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "This is a troubling time for the children of Oralius," he admitted.

    Podobne kolokacje: