"tricky time" — Słownik kolokacji angielskich

tricky time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudny czas
  1. tricky przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Regardless of age, it's a tricky time to change careers.

    Podobne kolokacje: