"transport tube" — Słownik kolokacji angielskich

transport tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura transportowa
  1. transport rzeczownik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I'd shot through transport tubes before, but never in the unprotected flesh.

    Podobne kolokacje: