"transfer to format" — Słownik kolokacji angielskich

transfer to format kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transfer do formatu
  1. transfer czasownik + format rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After two tension-filled days, the tapes were transferred to digital format.

powered by  eTutor logo