"release in several formats" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie w kilku formatach
  1. release czasownik + format rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was released in physical format on May 10, 2011.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo