"transfer to a company" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transfer do spółki
  1. transfer czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The business was transferred to a limited company in 1871.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo