"traditionally looked" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjnie popatrzeć
  1. look czasownik + traditionally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    All along the aging three- and four-story walk-ups that line the narrow side streets, people have traditionally looked to the police for protection.

powered by  eTutor logo