BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"traditional cuisine" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "traditional cuisine" po angielsku

"traditional cuisine" — Słownik kolokacji angielskich

traditional cuisine kolokacja
  1. traditional przymiotnik + cuisine rzeczownik = kuchnia tradycyjna
    Bardzo silna kolokacja

    You will meet local people, taste the traditional cuisine, stay with a family and talk to my students.

powered by  eTutor logo