"tough sanction" — Słownik kolokacji angielskich

tough sanction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): surowa aprobata
  1. tough przymiotnik + sanction rzeczownik
    Silna kolokacja

    Under tougher sanctions, getting that equipment will be much more difficult.

    Podobne kolokacje: