"new sanction" — Słownik kolokacji angielskich

new sanction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowa aprobata
  1. new przymiotnik + sanction rzeczownik
    Silna kolokacja

    The new sanctions, set to begin May 21, should be given a chance to work.

    Podobne kolokacje: