"international sanction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): międzynarodowa aprobata
  1. international przymiotnik + sanction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Because of these actions, various international sanctions were placed on Sudan.