"totally clear" — Słownik kolokacji angielskich

totally clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zupełnie czysty
  1. totally przysłówek + clear przymiotnik
    Luźna kolokacja

    The origins of the upper house are not totally clear.