"total several tons" — Słownik kolokacji angielskich

total several tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowity kilka ton
  1. total czasownik + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Wool production has risen since 2002, however, and totaled 71,000 tons in 2006.

    Podobne kolokacje: