"top card" — Słownik kolokacji angielskich

top card kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyższa karta
  1. top przymiotnik + card rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The top card of each pile is available for play.

    Podobne kolokacje:

podobne do "top card" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "top card" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
top-up card = karta doładowująca (do telefonu komórkowego) +1 znaczenie