"told without" — Słownik kolokacji angielskich

told without kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell without
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedziany na zewnątrz
  1. tell czasownik + without przyimek
    Luźna kolokacja

    But he didn't go and I wouldn't tell her without something in return.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo