"tell without" — Słownik kolokacji angielskich

tell without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz na zewnątrz
  1. tell czasownik + without przyimek
    Silna kolokacja

    But he didn't go and I wouldn't tell her without something in return.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo