"together account" — Słownik kolokacji angielskich

together account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): razem konto
  1. account czasownik + together przysłówek
    Silna kolokacja

    The three chains together account for nearly $3 billion in annual sales.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo