Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"to cues" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to cues" po angielsku

rzeczownik
 1. sygnał (np. do rozpoczęcia czegoś) [policzalny]
  You open the door when I give you the cue. (Otwierasz drzwi, gdy daję ci znak.)
 2. znak, sygnał dla aktora (do grania swojej kwestii) [policzalny]
  You get into the shot on my cue. (Wchodzisz w kadr na mój sygnał.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. dać sygnał, dawać sygnał (np. do rozpoczęcia)
  He cued me to get on the stage. (On dał mi sygnał, bym wyszedł na scenę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Felson Billiard Supplies Shorty Pool Cue, 36-Inch Short Wooden ...
rzeczownik
 1. kij bilardowy
  He aimed the cue at the ball and hit it. (On wycelował kijem bilardowym w bilę i ją uderzył.)

"to cues" — Słownik kolokacji angielskich

to cues kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do wskazówek
 1. to przyimek + cue rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  When he lowered his arms, I was to cue the action.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo