"timely book" — Słownik kolokacji angielskich

timely book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka w porę
  1. timely przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In this timely and important book, Choate sounds the alarm about the threat posed by such piracy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo