"time votes" — Słownik kolokacji angielskich

time votes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głosy czasu
  1. time rzeczownik + vote czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But this time around, all the members of the European Union, the third member of the quartet, voted yes.

    Podobne kolokacje: