"time teaches" — Słownik kolokacji angielskich

time teaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas uczy
  1. time rzeczownik + teach czasownik
    Zwykła kolokacja

    This time, though, like immigrants learning a new language, they are teaching world history.

    Podobne kolokacje: