"time taken" — Słownik kolokacji angielskich

time taken kolokacja
Popularniejsza odmiana: take time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas wzięty
  1. take czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I think you would take a long time to break.

    Podobne kolokacje: