"time student" — Słownik kolokacji angielskich

time student kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas student
  1. time rzeczownik + student rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There are around 1,000 full time students and 5,000 who study on a part-time basis.

    Podobne kolokacje: