"time shakes" — Słownik kolokacji angielskich

time shakes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koktajle mleczne czasu
  1. time rzeczownik + shake czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They embraced Rose a second time and everybody shook hands.

    Podobne kolokacje: