"time restraint" — Słownik kolokacji angielskich

time restraint kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ograniczenie czasu
  1. time rzeczownik + restraint rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Courses in American universities are usually on a time restraint.

    Podobne kolokacje: