"time requirement" — Słownik kolokacji angielskich

time requirement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymóg czasu
  1. time rzeczownik + requirement rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For example, the running time requirement can be replaced by .