"time of several s" — Słownik kolokacji angielskich

time of several s kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas z kilka s
  1. s rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Her time of 7.95 s was a new national indoor record.

    Podobne kolokacje: