"time of one's promotion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas z czyjś awans
  1. promotion rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Grant was by the time of his promotion, March 9, 1864, the only Federal lieutenant general in active service.

    Podobne kolokacje: