"time of one's production" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: production time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas z czyjś produkcja
  1. production rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The total production time on the music video was 16 weeks.

    Podobne kolokacje: