"time of one's passing" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas z czyjś przejazd
  1. passing rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was aged only 51 at the time of his passing.

    Podobne kolokacje: